Belarus - Uticaj alohtonih vrsta na funkcionalnu stabilnost nativnih zajednica, procena rizika i identifikacija nivoa pritiska izazvanog biološkim invazijama u slatkovodnim ekosistemima, 2018-2019

Coordinator for Serbija

Dr. Katarina Zorić

Address

Bulevar despota Stefana 142
11060 Belgrade
Serbia

Contact

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent