петак, 30 октобар 2020 11:59

2020

Написао
  1. Ćirić A, Jovana P, Marija I, Marina K, Marina S. Recent Advances in Science of Quorum Sensing. In: Rai VR, Bai JA, editors. Trends in Quorum Sensing and Quorum Quenching: New Perspectives and Applications. Boca Raton: CRC Press; 2020. p. 225–41.
  2. Gajić G, Mitrović M, Pavlović P. Feasibility of Festuca rubra L. native grass in phytoremediation. In: Pandey VC, Singh DP, editors. Phytoremediation Potential of Perennial Grasses. Elsevier; 2020. p. 115–64.
  3. Jovanović JA, Mihailović M, Dinić S, Grdović N, Uskoković A, Poznanović G, Vidaković M. The antioxidant potential of Lactarius deterrimus in diabetes. In: Preedy VR, editor. Diabetes: Oxidative Stress and Dietary Antioxidants. 2nd ed. San Diego: Elsevier Science & Technology; 2020. p. 265–73.
  4. Kračun-Kolarević M, Kolarević S, Jovanović J, Đorđević J, Ilić M, Sunjog K, Kostić-Vuković J, Divac Rankov A, Ilić B, Pešić V, Vuković-Gačić B, Paunović M. Impact of Pollution on Rivers in Montenegro: Ecotoxicological Perspective. In: Pešić V, Paunović M, Kostianoy AG, editors. The Rivers of Montenegro. Cham: Springer; 2019. p. 111–33. (The Handbook of Environmental Chemistry).
  5. Pešić V, Paunović M, Kostianoy AG, editors. The Rivers of Montenegro. Cham: Springer International Publishing; 2020. 1–301 p. (The Handbook of Environmental Chemistry; vol. 93).
  6. Tovilovic-Kovacevic G, Zogovic N, Krstic-Milosevic D. Secondary metabolites from endangered Gentiana, Gentianella, Centaurium, and Swertia species (Gentianaceae): promising natural biotherapeutics. In: Ozturk M, Egamberdieva D, Pešić M, editors. Biodiversity and Biomedicine. London: Academic Press; 2020. p. 335–84.
  7. Uskoković A, Jovanović JA, Dinić S, Vidaković M, Mihailović M, Poznanović G, Grdović N. Mushroom and plant extracts as potential intervention supplements in diabetes management. In: Ozturk M, Egamberdieva D, Pešić M, editors. Biodiversity and Biomedicine. Cambridge (Massachusetts, United States): Academic Press - Elsevier; 2020. p. 247–56.
  8. Uzelac B, Stojičić D, Budimir S. Glandular Trichomes on the Leaves of Nicotiana tabacum: Morphology, Developmental Ultrastructure, and Secondary Metabolites. In: Gopal RK, Ekiert HM, Goyal S, editors. Plant Cell and Tissue Differentiation and Secondary Metabolites. Springer, Cham; 2020. p. 1–37. (Reference Series in Phytochemistry).
  9. Zdravković-Korać S, Belić M, Milojević J. Biotechnological Approach for Cultivation of Allium Species. In: Wettenhall C, editor. Allium: ecology, distribution and cultivation. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers; 2020. p. 187–260.

Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, ул. Булевар деспота Стефана бр. 142, о б а в е ш т а в а научну и стручну јавност да је Научно веће Института на VIII редовној седници одржаној дана 26.10.2020. године, покренуло поступак за и з б о р Јелене Кулаш, млађег асистента у Одељењу за екологију, у истраживачко звање истраживач сарадник.
Извештај о кандидату и други изборни материјал биће доступни на увид јавности радним даном од 8 до 14 часова у библиотеци Института, у року од 30 дана од дана овог обавештења.

среда, 28 октобар 2020 12:53

ECI2021

Написао

Шести европски конгрес имунологије ECI2021 ће се одржати како је планирано, од 1. до 4. септембра 2021. у Београду. Ускоро ће бити објављен научни програм конгреса. Почетак регистрације и пријаве сажетака је померен за почетак наредне године.

Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, ул. Булевар деспота Стефана бр. 142, о б а в е ш т а в а научну и стручну јавност да је Научно веће Института на VIII редовној седници одржаној дана 26.10.2020. године, покренуло поступак за и з б о р др Александре Јанковић, вишег истраживача у Одељењу за физиологију, у научно звање научни саветник.
Извештај о кандидату и други изборни материјал биће доступни на увид јавности радним даном од 8 до 14 часова у библиотеци Института, у року од 30 дана од дана овог обавештења.

Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, ул. Булевар деспота Стефана бр. 142, о б а в е ш т а в а научну и стручну јавност да је Научно веће Института на VIII редовној седници одржаној дана 26.10.2020. године, покренуло поступак за и з б о р др Татјане Ћосић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака, у научно звање виши научни сарадник.
Извештај о кандидату и други изборни материјал биће доступни на увид јавности радним даном од 8 до 14 часова у библиотеци Института, у року од 30 дана од дана овог обавештења.

Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, ул. Булевар деспота Стефана бр. 142, о б а в е ш т а в а научну и стручну јавност да је Научно веће Института на VIII редовној седници одржаној дана 26.10.2020. године, покренуло поступак за и з б о р Дејана Стојковића, млађег асистента у Одељењу за физиологију биљака, у истраживачко звање истраживач сарадник.
Извештај о кандидату и други изборни материјал биће доступни на увид јавности радним даном од 8 до 14 часова у библиотеци Института, у року од 30 дана од дана овог обавештења.

Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, ул. Булевар деспота Стефана бр. 142, о б а в е ш т а в а научну и стручну јавност да је Научно веће Института на VIII редовној седници одржаној дана 26.10.2020. године, покренуло поступак за и з б о р др Јелене Божуновић, млађег истраживача у Одељењу за физиологију биљака, у научно звање научни сарадник.
Извештај о кандидату и други изборни материјал биће доступни на увид јавности радним даном од 8 до 14 часова у библиотеци Института, у року од 30 дана од дана овог обавештења.

Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, ул. Булевар деспота Стефана бр. 142, о б а в е ш т а в а научну и стручну јавност да је Научно веће Института на VIII редовној седници одржаној дана 26.10.2020. године, покренуло поступак за и з б о р др Неде Аничић, млађег истраживача у Одељењу за физиологију биљака, у научно звање научни сарадник.
Извештај о кандидату и други изборни материјал биће доступни на увид јавности радним даном од 8 до 14 часова у библиотеци Института, у року од 30 дана од дана овог обавештења.

Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, ул. Булевар деспота Стефана бр. 142, о б а в е ш т а в а научну и стручну јавност да је Научно веће Института на VIII редовној седници одржаној дана 26.10.2020. године, покренуло поступак за и з б о р др Дијане Драче, млађег истраживача у Одељењу за имунологију, у научно звање научни сарадник.
Извештај о кандидату и други изборни материјал биће доступни на увид јавности радним даном од 8 до 14 часова у библиотеци Института, у року од 30 дана од дана овог обавештења

Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, ул. Булевар деспота Стефана бр. 142, о б а в е ш т а в а научну и стручну јавност да је Научно веће Института на VIII редовној седници одржаној дана 26.10.2020. године, покренуло поступак за и з б о р др Слађане Тодоровић, вишег истраживача у Одељењу за физиологију биљака, у научно звање научни саветник.
Извештај о кандидату и други изборни материјал биће доступни на увид јавности радним даном од 8 до 14 часова у библиотеци Института, у року од 30 дана од дана овог обавештења.

Страна 1 од 53

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent