WARMED - Development of NO-based approaches for guided white adipose tissue browning. Can we tackle metabolic diseases by heating up/cooling down the fat?

Сарадницима Одељења за физиологију је у оквиру позива ПРОМИС, Фонда за науку Републике Србије, одобрено финансирање за пројекат под називом "Development of NO-based approaches for guided white adipose tissue browning. Can we tackle metabolic diseases by heating up/cooling down the fat?" WARMED.

Сарадници:

др Александра Јанковић, руководилац пројекта, Институт за Биолошка Истраживања “Синиша Станковић”, Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

Анђелика Калезић, Институт за Биолошка Истраживања “Синиша Станковић”, Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

 

Спољни сарадници:

проф. др Александра Кораћ, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

др Мирјана Удицки Милошевић, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

Зорка Дрвенџија, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

др Сања Стојановић, Медицински факултет, Универзитет у Нишу

Апстракт

Промена белог у мрко масно ткиво - brauning може бити моћан алат у терапији метаболичких болести. Циљ WARMED пројекта је развој новог редокс-зависног приступа регулацији фенотипске конверзије белих у мрке адипоците. WARMED би могао представљати корак напред, у узбудљивом напору ка "лечењу" гојазних адипоцита in vitro трансдиференцијацијом и реимплантацијом у масно ткиво домаћина - тројанских адипоцита за превазилажење метаболичких болести изнутра. Како би се постигли дати циљеви, испитиваће се улога редокс-активног молекула, азот оксида (NO) у brauning масног ткива. Синтеза и NO посредована сигнализација ће бити модулисане фармаколошким агенсима у анималним моделима дијабетеса и аклимације на хладноћу. Како би се осигурала транслаторна релевантност резултата и тестирао терапијски потенцијал браунинга у метаболичким болестима, молекулски биомаркери NO-диригованог браунинга биће испитивани у белом масном ткиву нормално ухрањених и гојазних особа као и у масном ткиву липома. Хумани примарни адипоцити и стем ћелије пореклом из масног ткива користиће се за развој in vitro модела за NO-дириговану трансдиференцијацију. Такав модел би поставио основу за ћелијску трансплантацијску терапију и допринео разумевању важности brauning белог масног ткива код људи. Предложена тема је трансдисциплинарна и захтева јединствену интеграцију приступа, компетенција и ресурса молекуларне биологије, хемије, физиологије и медицине. Такав изазов идеалан је за развој нових истраживачких праваца будући да користи постојеће дисциплине и развијене методологије зарад сучељавања са новим и узбудљивим проблемима. Научници из четири институције широм Републике Србије окупиће се како би формирали нову истраживачку групу која би се специфично бавила овим интригантним феноменом.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent