У оквиру одељења за биохемију раде две истраживачке групе.

Група проф. Гордане Матић се бави истраживањем улоге глукокортикоидних хормона у патофизиологији метаболичког синдрома и других болести повезаних са стресом, као и у неуроендокриној адаптацији на стрес.

Група др Мирка Томића се бави истраживањима у домену новосинтетисаних и природних неуро/психо-фармаколошки активних супстанци чије се активности и молекуларни механизми деловања испитују на животињским моделима и културама ћелија in vitro. У области нутриционистичке биохемије, ова група испитује улогу и механизме деловања фолата и масних киселина на нивоу активности ЦНС и понашања експерименталних животиња.

Истраживања се спроводе на ћелијским линијама и анималним моделима уз коришћење различитих експерименталних техника које укључују биохемијске анализе, Western blot, qPCR, протеомске анализе и тестове понашања.

ОСНОВНЕ ТЕМЕ:

  • Ефекат исхране богате фруктозом на развој карактеристика метаболичког синдрома
  • Улога глукокортикоидних хормона у патофизиологији метаболичког синдрома
  • Улога глукокортикоидних хормона у патофизиологији болести повезаних са стресом
  • Биолошких ефекти фолата, хомоцистеина и полинезасићених масних киселина на ЦНС
  • Неуромодулаторни ефекти новосинтетисаних и биоактивних компоненти биљног порекла

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent