#173018 Екофизиолошке адаптивне стратегије биљака у условима мултипног стреса

На антропогено деградираним стаништима биљке су често лимитиране мултипним факторима стреса који делују истовремено и угрожавају функционисање биљака и исцрпљују њихов адаптивани потенцијал.

Наша истраживања су базирана на проучавању физиолошко-биохемијских и морфолошких одговора биљака на ефекте мултипних стресора који одређују њихов адаптивни капацитет да опстану и/или развију толеранцију на стрес на таквим стаништима. Превиђена истраживања обавићемо у два типа таквих станишта: депоније пепела термоелектрана „Никола Тесла-А" у Обреновцу (иницијално биолошки празни простори оптерећени полутантима) и урбане зоне у Београду (деградирани простори оптерећени полутантима).

Циљ истраживања је утврђивање екофизиолошких адаптивних стратегија биљака за опстанак у условима мултипног стреса на деградованим стаништима. Истраживања су усмерена на дефинисање еколошких фактора који лимитирају опстанак и функционисање биљака на деградованим стаништима, утврђивање синергистичког, антагонистичког или адитивног ефекта мултипних стресора, идентификацију структурних и функционалних оштећења биљака, дефинисање адаптивног одговора биљака на ефекте мултипног стреса и њиховог адаптивног потенцијала да у тим условима опстану.

Идентификација адаптивних стратегија биљака које колонизирају, опстају и функционишу на депонијама пепела термоелектрана и у урбаним зонама градова изложеним интензивном загађењу, могу бити водич у креирању активности еколошког обнављања нарушених екосистема.

Сарадници на пројекту:

др Павле Павловић, руководилац пројекта

др Мирослва Митровић

др Бранко Караџић

др Снежана Јарић

др Олга Костић

др Гордана Гајић

др Драгана Павловић

др Марија Павловић

др Драган Чакмак

др Вељко Перовић

др Марија Стаменковић

Љиљана Оберан

Зорана Матаруга

Милица Марковић

 

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent