#173041 Молекуларно физиолошки биомониторинг аеробних организама заснован на одређивању биохемијских биомаркера оксидационог стреса

Посебну област истраживања представља проучавање регулације заштите од оксидационих оштећења аеробних организама у условима поремећене хомеостазе. У оквиру ових проучавања могу се издвојити три тематске целине:

1) Биомониторинг акватичних организама. Молекуларно физиолошки биомониторинг који се заснива на активности ензима антиоксидационог заштитног система као биохемијских биомаркера: супероксид-дисмутазе, каталазе, глутатион-пероксидазе, глутатион-редуктазе, глутатион-С-трансферазе, концентрације витамина Е, витамина Ц, глутатиона код аеробних организама је показао предност у односу на класичне методе еколошког и токсиколошког биомониторинг.

2) Токсикологија. Испитиваће се ефекти акутног и хроничног третмана прооксиданта кадмијума и цисплатина и протективна улога антиоксиданата: коензима Q10, витамина Ц и Е, селена и маслиновог уља на промене биохемијских биомаркера оксидационог стреса у крви и ткивима истар пацова.

3) Биомаркери и патофизиолошка стања. Проучаваће се ефекти естрадиола и његова улога у прееклампсији, процена оксидационих оштећења и антиоксидационог капацитета здравих ткива у одговору на терапијске дозе зрачења у терапији карцинома дојке, као и патогенеза гастроинтестиналних обољења.

Добијени резултати представљају оригинални научни допринос у одговору на три тематске целине:

1) примена молекуларно физиолошког биомониторинга на акватичне организме као модел систем у праћењу утицаја појединачних загађивача као биомаркера оксидационог стреса,

2) проучавање деловања токсиканата на АОС и могућност примене антиоксиданата у циљу смањења обима или елиминисања токсичних ефеката и

3) мерење биохемијских биомаркера оксидационог стреса указује на рану појаву болести, њену прогресију и процену ефикасности терапије и помаже у расветљавању патофизиолошких механизама оштећења ткива дејством оксидационог стреса, у предикцији прогнозе болести и избору адекватног лечења у раним стадијумима болести.

Сарадници на пројекту:

др Слађан Павловић, руководилац пројекта

др Славица Брковић Митић

др Тијана Радовановић

др Бранка Гавриловић

др Светлана Деспотовић

др Јелена Гаврић

др Марко Прокић

Тамара Петровић

Институт за нуклеарне науке "Винча", Универзитет у Београду:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Државни универзитет у Новом Пазару:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent