#173032 Карактеризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида

Објекат предложених истраживања су различите врсте микромицета и макромицета, због њиховог великог диверзитета и потенцијалног економског значаја. Гљиве представљају извор бројних структурно различитих биолошки активних једињења, посебна пажња посвећена је истраживању њихових секундарних метаболита и примене у заштити здравља људи и животиња и спољашње средине.

Одабране лековите и ароматичне биљне врсте пореклом из Србије и региона такође објекат истаживања у Миколошкој лабораторији ИБИСС-а, у циљу добијања препарата природног порекла за контролу и сузбијање различитих болести. Бројни секундарни метаболити гљива показују антибактеријску, антифунгалну, антиоксидативну, антиканцерогену, имуностимулативну и друге активности. Скрининг антимикробне, антиоксидативне, антитуморске, цитотоксичне и имуномодулирајуће активности етанолних и водених екстраката мицелије и плодоносних тела одабраних врста гљива, секундарних метаболита одабраних биљних врста, као и новосинтетисаних једињења врши се применом савремених метода.

Услед општих обољења, дисбаланса у исхрани и смањења бриге о хигијени уста и зуба, долази до смањења оралне хомеостазе и развоја различитих стоматолошких обољења. С обзиром на појаву резистентности микроорганизама на постојеће синтетичке антимикробне препарате постоји потреба за проналажењем нових антимикробних агенаса. Истраживања у оквиру овог пројекта усмерена су ка коришћењу биљака и гљива као нових потенцијалних извора антимикробних агенаса који могу имати оралну примену.

Због присуства велике количине загађивача животне средине, као што су пољопривредни отпад, полициклични ароматични угљоводоници, полихлоровани бифенили и индустријске боје, једињења са израженим канцерогеним и мутагеним дејством, предвиђено је испитивање ензимских система одабраних врста гљива, пре свега врста изазивача беле трулежи, као и њиховог потенцијала за биодеградацију хемијски стабилних органских полутаната.

Сарадници на пројекту:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Биолошки факултет, Универзитет у Београду, руководилац пројекта

Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Универзитет у Београду

др Марина Соковић

др Јасмина Гламочлија

др Ана Ћирић

др Јована Петровић

др Милош Николић

др Марија Иванов

Марина Костић

Дејан Стојковић

Остали сарадници:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Prof. dr Isabel C.F.R. Ferreira

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent