• ajnfort
  • promocija-nauke
  • laboratorije-01
  • laboratorije-02
  • laboratorije-03
  • laboratorije-04
  • laboratorije-05
  • laboratorije-06
  • laboratorije-07
utorak, 26 januar 2016 09:04

3D štampa tkiva i organa

Predavač: Ivana Gađanski, Ph.D. Researcher and Project Leader, R&D Center for Bioengineering - BioIRC, Kragujevac, Serbia, TED Fellow, Young Scientist at WEF, Assistant professor, Belgrade Metropolitan University, Founder and President - Fab Initiative

Vreme: 26.01.2016. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

petak, 15 januar 2016 22:51

Protein synthesis and energy homeostasis

Predavač: Dr Ivan Topisirović, docent Univerziteta McGill u Montrealu, Kanada

Vreme: 15.01.2016. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

četvrtak, 26 novembar 2015 08:12

Nacionalna stipendija "Za žene u nauci"

Naučnice Jelena Aleksić, Ljubica Davidović i Tamara Saksida ovogodišnje su dobitnice nacionalnih stipendija u okviru međunarodnog programa „Za žene u nauci“.One su nagrađene za svoj izuzetan naučnoistraživački rad u oblastima matematičke analize, teorije struna i kvantne teorije i imunologije.

Predavač: Dr. Marina Malnar, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Vreme: 03.07.2015. u 12.00
Mesto: Biblioteka IBISS

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent