• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

"Antiinflamatorna i antioksidativna svojstva benfotiamina u aktiviranoj liniji mikroglijskih ćelija miša: uloga proinflamatornih signalnih puteva"

Biblioteka IBISS

01.03.2016. godine u 12.00

"Metaboličke karakteristike sindroma policističnih jajnika u visceralnom masnom tkivu i leptinska rezistencija u hipotalamusu pacova tretiranog 5α-dihidrotestosteronom: uloga glukokortikoida"

Biblioteka IBISS

26.02.2016. godine u 15.00

utorak, 26 januar 2016 09:04

3D štampa tkiva i organa

Predavač: Ivana Gađanski, Ph.D. Researcher and Project Leader, R&D Center for Bioengineering - BioIRC, Kragujevac, Serbia, TED Fellow, Young Scientist at WEF, Assistant professor, Belgrade Metropolitan University, Founder and President - Fab Initiative

Vreme: 26.01.2016. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

petak, 15 januar 2016 22:51

Protein synthesis and energy homeostasis

Predavač: Dr Ivan Topisirović, docent Univerziteta McGill u Montrealu, Kanada

Vreme: 15.01.2016. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent