četvrtak, 13 februar 2020 10:05

CoMBoS 2

Srpsko društvo za molekularnu Biologiju organizuje Drugi kongres molekularnih biologa Srbije (CoMBoS 2) sa međunarodnim učešćem. CoMBoS 2 će biti održan od 1. do 3. oktobra 2020. godine u Domu omladine (Makedonska 22) u Beogradu.

Suorganizatori Kongresa su Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Institut za molekularnu genetiku i genetičko inžinjerstvo, Institut za nuklearne nauke "Vinča", INEP, kao i Prirodno-matematički fakulteti Univerziteta u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Registracija za CoMBoS 2 je otvorena: https://molbios.bio.bg.ac.rs/combos2/registration.

Više informacija, kao i preliminarni program kongresa, mogu se naći na internet stranici: https://molbios.bio.bg.ac.rs/combos2.

logo

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent