sreda, 26 februar 2020 13:13

Konkursa za dodelu "Nagrade Veselina Lučića" za 2020. godinu

Zadužbine Veselina Lučića raspisuje Konkurs za dodelu tri "Nagrade Veselina Lučića" za 2020. godinu, za najbolje naučno odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu, objavljeno u 2019. godini.

Kandidati na konkurs mogu prijaviti sledeća ostvarenja: monografija, poglavlje u monografiji, naučni rad. Ostvarenja moraju biti štampana kod eminentnog domaćeg, odnosno stranog izdavača. Neće biti uzeti u razmatranje zbornici radova sa naučnih skupova, kao ni udžbenička literatura.

Rok za podnošenje prijava je od 21. februara do 21. aprila 2020. godine.

Odluku o raspisivanju Konkursa: http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/zaduzbine/Konkurs_za_naucno_delo_VL_19.2.2020.pdf 

Formular za prijavu: http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/zaduzbine/Prijava.docx 

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent