Nabavka dobara - JN10/2020 - Računarska oprema i materijal

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursa dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

 

Nabavka dobara - JN 9/2020 - Antitela

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 

Nabavka dobara - JN 8/2020 - Kancelarijski materijal

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

 

Nabavka dobara - JN 7/2020 - Medicinski i laboratorijski potrošni materijal

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2

 

 

Nabavka dobara - JN 6/2020 - Hemijski proizvodi

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2

Pitanja i odgovori 3

 

 

Nabavka dobara - JN 5/2020 - Proizvodi za čišćenje

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P2

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P3

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P3

 

 

Nabavka dobara - JN 4/2020 – Hrana za laboratorijske životinje

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Nabavka usluga - JN 3/2020 – Usluge fizičko – tehničkog obezbeđenja.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkurska dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Nabavka dobara - JN 2/2020 - Električna energija

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Nabavka dobara - JN 1/2020 - Gorivo za motorna vozila

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent