• promocija-nauke
  • laboratorije-01
  • laboratorije-02
  • laboratorije-03
  • laboratorije-04
  • laboratorije-05
  • laboratorije-06
  • laboratorije-07
  • panorama

Doktorand Marija Nešović, istraživač saradnik Odeljenja za neurobiologiju Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković", dobitnik je Prve nagrade za poster na Četvrtom kongresu Srpskog društva istraživača raka "Bringing Science to Oncology Practice: Where is Serbia?" pod pokroviteljstvom EACR (European Association for Cancer Research) održanog od 3. do 5. oktobra 2019. godine u Beogradu.

ponedeljak, 30 septembar 2019 10:34

Kako recenzirati naučni rad?

Predavač: dr Aleksandar Dekanski, Centar za elektrohemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerziteta u Beogradu

Vreme: četvrtak, 10. oktobar 2019. godine u 13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

"Funkcionalna karakterizacija EML (EMSY-like) proteina kao čitača histonskih modifikacija sa ulogom u regulaciji razvića semena kod Arabidopsis thaliana (L.) Heynh."

četvrtak, 3. oktobar 2019. godine u 14.00

Biblioteka IBISS

ponedeljak, 30 septembar 2019 11:40

Cell types of adult mouse cortex and hippocampus

Predavač: dr Bosiljka Tasić, Associate Director, Molecular Genetics, Allen Institute for Brain Science, Seattle, USA

Vreme: petak, 4. oktobar 2019. godine u 13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent