Članovi Naučnog veća Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković” za mandatni period 2017 - 2019. godine

Predsednik: dr Aleksej Tarasjev
Zamenik predsednika: dr Slađan Pavlović

1. dr Bjelobaba Ivana – viši naučni saradnik
2. dr Blagojević Duško – naučni savetnik
3. dr Đikanović Vesna – viši naučni saradnik
4. dr Đorđević Ana – viši naučni saradnik
5. dr Filipović Branko – naučni savetnik
6. dr Glamočlija Jasmina – naučni savetnik
7. dr Grigorov Ilijana – naučni savetnik
8. dr Ilijin Larisa – viši naučni saradnik
9. dr Lavrnja Irena – viši naučni saradnik
10. dr Mijatović Sanja – naučni savetnik
11. dr Mitrović Miroslava – naučni savetnik
12. dr Mihailović Mirjana – naučni savetnik
13. dr Mišić Danijela – viši naučni saradnik
14. dr Nestorović Nataša – naučni savetnik
15. dr Pavlović Pavle – naučni savetnik
16. dr Pavlović Slađan – naučni savetnik
17. dr Paunović Momir – naučni savetnik
18. dr Perić Mataruga Vesna – naučni savetnik
19. dr Petković Branka – naučni savetnik
20. dr Pešić Milica – viši naučni saradnik
21. dr Saksida Tamara – viši naučni saradnik
22. dr Soković Marina – naučni savetnik
23. dr Stojanović Ivana – naučni savetnik
24. dr Subotić Angelina – naučni savetnik
25. dr Šiler Branislav – viši naučni saradnik
26. dr Tarasjev Aleksej – naučni savetnik
27. dr Vidaković Melita – naučni savetnik
28. dr Vojnović Milutinović Danijela – viši naučni saradnik
29. dr Vujošević Mladen – naučni savetnik
30. dr Vukov Tanja – viši naučni saradnik

 

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent