11. forumu Federacije evropskih društava za neuronauke u Berlinu

Saradnici Odeljenja za neurobiologiju IBISS, na 11-om forumu Federacije evropskih društava za neuronauke (Federation of European Neuroscience Societies-FENS) u Berlinu, jul 2018. godine. Naši saradnici su uživali u raznovrsnom programu najvećeg evropskog kongresa iz oblasti neuronauka i imali priliku da predstave svoja istraživanja.

Beograd će sledeće godine biti domaćin regionalnog kongresa pod pokroviteljstvom FENS, u organizaciji srpskog, turskog i rumunskog društva za neuronauke. Tako je FENS forum bio i prilika za sastanak organizacionog odbora FRM2019. Poziv za prijavu simpozijuma je otvoren! Više informacija možete naći na web stranici: www.fensfrm2019.rs

 

Poziv za predlaganje simpozijuma za FRM2019

Otvoren je poziv za predlaganje simpozijuma za Regionalni kongres FRM2019 koji će se odžati u Beogradu od 10-13. jula 2019. pod pokroviteljstvom Evropskog društva za neuronauke (FENS). Kongres organizuju Društva za neuronauke Srbije, Rumunije i Turske. Poziv je otvoren do 01.09.2018. Detaljnije informacije možete naći na sajtu Kongresa: www.fensfrm2019.rs/symposia/

COST Akcija CA17104 STRATAGEM

Dr Milica Pešić, dr Ana Podolski-Renić, dr Tijana Stanković, dr Jelena Dinić, dr Sonja Stojković Burić i Miodrag Dragoj učesnici su COST Akcije CA17104 STRATAGEM (Novi dijagnostički i terapeutski pristupi protiv višestruko rezistentnih tumora) koja se realizuje u periodu od 2018 do 2022, podržanoj od strane COST-a (Evropska Kooperacija u Nauci i Tehnologiji). Ko-predlagač Akcije i član Rukovodećeg komiteta (MC) je dr Milica Pešić, dok dr Ana Podolski-Renić vrši funkciju zamenika člana Rukovodećeg komiteta (MC substitute).

 

Predavanje dr Milice Pešić na godišnjem skupu Globalne Akademije Mladih u Pataji, Tajland

Na Osmom sastanku Međunarodne konferencije mladih naučnika i godišnjeg skupa Globalne Akademije Mladih (GYA) u Pataji, Tajland, 8. maja 2018 dr Milica Pešić je održala predavanje: "Detekcija i tretman rezistencije na lekove u kanceru". Dr Milica Pešić je lider GYA radnih grupa Biodiverzitet za preživljavanje putem biomedicine (Bio2Bio) i Žene u nauci (WiS).

Naslovna strana časopisa Histochemistry and Cell Biology 148(5)2017

Za naslovnu stranu časopisa Histochemistry and Cell Biology (Volume 148, Issue 5, November 2017) odabrana je slika iz rada: Targeting autophagy to modulate cell survival: a comparative analysis in cancer, normal and embryonic cells, autora: Aleksandra Divac Rankov, Mila Ljujić, Marija Petrić, Dragica Radojković, Milica Pešić, Jelena Dinić.

Izveštaj sa Trećeg kongresa Srpskog društva istraživača raka

Na Trećem kongresu Srpskog društva istraživača raka, održanom od 6-7. oktobra
2017
, naš Institut je bio suorganizator. Koleginice sa Odeljenja za neurobiologiju i Odeljenja za imunologiju su učestvovale u organizaciji i naučnom delu programa 7. oktobra 2017. Panel diskusija je vođena sa predavačima iz inostranstva (prof Ignacio Ochoa Garrido sa Univerziteta u Saragosi, Španija; prof Engin Ulukaya sa Istinje Univerziteta u Istanbulu, Turska; prof Konstantinos Dimas sa Univerziteta u Tesaliji, Grčka) i domaćim učesnicima sa IBISS-a (dr Milica Pešić, dr Tijana Stanković, dr Sanja Mijatović, dr Jelena Dinić i dr Ana Podolski-Renić).


Na fotografiji u predahu između predavanja su (s leva na desno): prof Engin Ulukaya, prof Konstantinos Dimas, dr Tijana Stanković, prof Ignacio Ochoa Garrido, dr Sonja Stojković Burić i dr Milica Pešić.

Predavanje dr Milice Pešić na Četvrtom sastanku COST akcije CM1407 u Lisabonu

Na Četvrtom sastanku COST akcije CM1407 u Lisabonu, dr Milica Pešić je održala predavanje:MeetingLisboa
"Dvojni inhibitori u tretmanu kancera". Dr Milica Pešić je lider radne grupe za istraživanje kancera u okviru ove COST akcije.

Snimak predavanja je dostupan na sledećem linku: https://drive.google.com/file/d/0B0z9_MnrOvGESDJCOE45UjA4UTQ/view?usp=drive_web

 

 

Neuroscience 2015 (304) Naslovna strana

Slika 9 iz publikacije Lazic K., Petrovic J., Ciric J., Kalauzi A., Saponjic J. Impact of anesthetic regimen on the respiratory pattern, EEG microstructure and sleep in the rat model of cholinergic Parkinson disease neuropathology, Neuroscience, 2015, 304, 1-13, izabrana je za naslovnu stranu časopisa Neuroscience (304).

Nagrada Fondacije „Akademik Radoslav K. Anđus“ za 2013/2014. godinu

Dr Jelena Petrović je dobitnik nagrade Fondacije „Akademik Radoslav K. Anđus“ za najbolji rad iz oblasti fiziologije/biofizike za 2013/2014. godinu za publikaciju:

Petrovic Ј, Ciric Ј , Lazic К, Kalauzi А, Saponjic Ј. Lesion of the pedunculopontine tegmental nucleus in rat augments cortical activation and disturbs sleep/wake state transitions structure, Experimental Neurology, 2013, 247, 562-571.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent