EC FP7 Project under Grant Agreement No. 603629-ENV-2013-6.2.1-Globaqua "Upravljanje efektima višestrukih stresora u uslovima nedostatka vode ‒ projekat GLOBAQUA" (2014-2019)

GLOBAQUA projekat okuplja multidisciplinarni tim sa ciljem proučavanja inerakcije višestrukih stresora u okviru postojećih pritisaka na vodne resurse, kroz istraživanje šest rečnih basena među kojima je i reka Sava. Osnovni cilj projekta je postizanje boljeg razumevanja i poboljšanje određene politike i prakse upravljanja vodama kroz određivanje njihovih glavnih slabosti i alternativa.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent