Istraživanje faune slepih miševa, monitoring populacije tekunica i istraživanje faune glodara na prostoru PIO „Vlasina“ u 2018. godini

Partner: Turistička organizacija opštine Surdulica

Rukovodilac projekta: dr Nada Ćosić

Broj ugovora: 01-952/16.05.2018. i 441/5/09.05.2018.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent