#41030 Uloga folata, homocisteina i polinezasićenih masnih kiselina u tretmanu neuropsihijatrijskih poremećaja udruženih sa patofiziologijom metaboličkog sindroma

Tročlana istraživačka grupa dr Mirka Tomića posvećena je otkrivanju i ispitivanju novosintetisanih i prirodnih bioaktivnih komponenti sa potencijalima za tretman neuropsihijatrijskih poremećaja. Ciljevi tih istraživanja su usmereni ka upoznavanju delovanja novosintetisanih i prirodnih psihoaktivnih supstanci u tretmanu depresije i shizoafektivnih poremećaja. Najnoviji deo ovih istraživanja je usmeren na ulogu i značaj pojedinih sastojaka ishrane u tretmanu neuropsihijatrijskih poremećaja udruženih sa metaboličkim poremećajima.

Sve istraživačke studije se ostvaruju u okviru integracionog projekta Ministarstva za prosvetu i nauku Srbije, No. III 41030, „Biološki mehanizmi, nutritivni unos i status polinezasićenih masnih kiselina i folata: Unapređenje ishrane u Srbiji", pod rukovodstvom dr Marije Glibetić sa Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu. U okvirima ovog multidisciplinarnog projekta sa preko 30 učesnika sa 6 naučnih institucija beogradskog univerziteta, dr Tomić rukovodi podprojektom (PP3) čiji je zadatak ispitivanje specifičnih i medicinski značajnih bioloških efekata folata, homocisteina i polinezasićenih masnih kiselina na ćelijskim linijama i eksperimentalnim životinjama.

Dve članice ove grupe učestvuju u još po jednom naučnom projektu; dr Đurđica Ignjatović, sa 2 meseca na projektu iz osnovnih naučnih istraživanja u hemiji, 172032 „Proučavanje odnosa strukture i aktivnosti novosintetisanih biološki aktivnih supstanci", kojim rukovodi dr Slađana Kostic Rajačić, naučni savetnik, IHTM-a; dr Gordana Tovilović, sa 6 meseci je na projektu osnovnih naučnih istraživanja u biologiji 173053, pod rukovodstvom dr Ljubice Harhaji sa IBISS.

Saradnici na projektu:

dr Marija Glibetić, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu, rukovodilac projekta

dr Mirko Tomić

dr Đurđica Ignjatović

dr Gordana Tovilović Kovačević

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent