Uticaj industrijskih postrojenja na potencijalnu kontaminaciju životne sredine ruralnih naselјa Grada Beograda

Naziv projekta: Uticaj industrijskih postrojenja na potencijalnu kontaminaciju životne sredine ruralnih naselјa Grada Beoagrada

Partner: Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda

Rukovodilac projekta: dr Miroslava Mitrović

Broj ugovora: V–01 401.1–19/16

Period: 2016-2018

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent