#173014 Molekularni mehanizmi redoks signalinga u homeostazi, adaptaciji i patologiji

Najnovija istraživanja pokazuju da su se evolutivno razvili različiti, nedovoljno istraženi mehanizmi kojima reaktivne vrste kiseonika (reactive oxygen species, eng: ROS skr.) osim izazivanja oksidativnih oštećenja ćelija, deluju i kao oksidaciono/redukcioni prekidači u procesima redoks signalinga pri održavanju homeosteze. Količina ROS je određena balansom stope stvaranja i aktivnošću antioksidativnog sistema i u dinamičkoj je interakciji sa metaboličkim putevima regulacije homeostaze. Stoga je cilj ovog projekta da se bliže ispitaju mehanizmi redoks signalinga posredovani sa ROS i odredi njihov značaj i povezanost sa drugim regulacionim putevima u procesima održavanja homeostaze, adaptaciji i izvesnim patološkim stanjima. Planirana istraživanja bi se vršila na dobro standardizovanim model sistemima dosad već primenjivanim od strane istraživača ovog projekta (holometabolni insekti, izolovani organi, krv ljudi). Upotrebom biohemijskih, molekularno-bioloških i farmakoloških tehnika identifikovale bi se dominantne ROS, odredio status antioksidativne odbrane, i njihov uticaj na funkcionalno stanje ćelijskih receptora i ekspresiju gena vezanih za procese metaboličke adaptacije. Na osnovu ovih istraživanja dobili bi se podaci koji bi se mogli koristiti za analizu različitih patoloških stanja, s tim da bi se na ovom projektu usredsredili na šizofreniju i kancer za koje je radovima istraživača ovog projekta pokazano da u patologiji imaju redoks poremećaj sa disbalansom ROS.

Saradnici na projektu:

dr Duško Blagojević, rukovodilac projekta

dr Aleksandra Nikolić Kokić

dr Zorana Oreščanin-Dušić

dr Marija Slavić

dr Mihajlo Spasić

Ana Mijušković

Teodora Vidonja Uzelac

Nikola Tatalović

Spoljni saradnici:

dr Ratko Radojčić

dr Gordana Grubor-Lajšić

dr Danijela Kojić

dr Jelena Purać

Željko Popović

Elvira Pamer

dr Ivan Spasojević

dr Čedo Miljević

dr Karmen Stankov

dr Milica Bajčetić

dr Vesna Manduć-Marković

Edward Petri

Snežana Milovac

prof. Slobodan Milovanović

David R. Jones

Roger R Worland

 

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent