#173024 Fiziološka, hemijska i molekularna analiza diverziteta odabranih retkih i ugroženih biljnih vrsta i upotreba biotehnologije u cilju ex situ zaštite i produkcije biološki aktivnih jedinjenja

Balkansko poluostrvo predstavlja jedan od glavnih centara biodiverziteta u Evropi i odlikuje se velikim brojem endemičnih rodova i vrsta biljaka. Postoji potreba za razvijanjem novih i unapređenjem postojećih metoda zaštite retkih i ugroženih biljnih vrsta sa ovog područja i za intenziviranjem istraživanja koja bi omogućila racionalno upravljanje biljnim resursima, njihovo plansko i kontrolisano iskorišćavanje, kao i očuvanje prirodnih staništa. Kao rešenje dela ovog problema, projekat predlaže stvaranje ex situ strategija zaštite za odabrane retke i/ili ugrožene biljne vrste. Istraživanja u okviru projekta podrazumevaju utvrđivanje genetičkog diverziteta u postojećim populacijama biljnih vrsta analizom molekularnih i fitohemijskih markera, kao i uspostavljanje i održavanje kolekcija germplazme (semena i/ili in vitro kultura), u kojima je održana genetička varijabilnost ovih vrsta.

S obzirom da retke i/ili ugrožene biljne vrste predstavljaju značajan izvor novih biološki aktivnih jedinjenja, one su predmet hemijske karakterizacije korišćenjem sofisticiranih analitičkih metoda. Kombinovanjem prednosti biotehnoloških metoda i saznanja o hemijskom sastavu odabranih biljnih vrsta, ispituje se mogućnost komercijalizacije visokoproduktivnih genotipova i traže alternativni načini produkcije biološki aktivnih jedinjenja. Izolacija i karakterizacija gena i enzima koji su uključeni u metabolizam odabranih jedinjenja mogu dati značajan doprinos rasvetljavanju nedovoljno poznatih biosintetskih puteva, ali i omogućiti proizvodnju jedinjenja od interesa u heterologim domaćinima.

Retke biljne vrste su u svom geografskom rasprostranjenju, bar delimično, ograničene faktorima spoljašnje sredine, kako abiotičkim, tako i biotičkim. Projekat uključuje istraživanja sa ciljem rasvetljavanja mehanizama koji stoje iza tolerantnosti biljaka na stres izazvan sredinskim faktorima, a koja mogu, u velikoj meri, objasniti ekološki diverzitet.

Saradnici na projektu:

dr Danijela Mišić, rukovodilac projekta

dr Dragana Božić

dr Jasmina Nestorović Živković

dr Branislav Šiler

dr Marijana Skorić

dr Slađana Todorović

dr Milan Dragićević

dr Biljana Filipović

dr Ana Simonović

dr Suzana Živković

dr Slavica Dmitrović

dr Milica Bogdanović

dr Tijana Banjanac

dr Milica Milutinović

dr Uroš Gašić

Jelena Cvetković

Neda Aničić

Jelena Božunović
Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu:
dr Zlatko Giba
dr Aneta Sabovljević
dr Marko Sabovljević
dr Ljubinka Ćulaftić
Milirad Vujičić
Jelena Janković
Jovana Pantović
Spoljni saradnici:
dr Angelos Kanellis
dr Nedeljka Rosić
dr Harro Bouwmeester
dr Alain Tissier

 

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent