#173045 Ribe kao bioindikatori stanja kvaliteta otvorenih voda u Srbiji

Istraživanja na projektu obuhvatiće ispitivanja svih parametra ribljih populacija navedenih u Okvirnoj direktivi o vodama koje treba koristiti za procenu ekološkog statusa vodnih tela ‒ sastav vrsta, abundancu, uzrasnu strukturu, kondicioni faktor, podatke o obnavljanju ribljih populacija i parazitima. Dodatna ispitivanja na različitim nivoima organizacije imaju za cilj određivanje stepena negativnog antropogenog uticaja.

Saradnici na projektu:

dr Mirjana Lenhardt, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu, Beograd, rukovodilac projekta

dr Vesna Đikanović

 

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent