#173027 Uticaj magnetnih polja i drugih sredinskih stresora na fiziološke odgovore i ponašanje različitih vrsta

Industrijsko-tehnološki napredak je praćen sve većom učestalošću magnetnih polja različitih karakteristika u sredini u kojoj živimo i radimo. U okviru potprojekta "Neurofiziološki i bihejvioralni odgovori različitih vrsta na spoljašnja magnetna polja" (rukovodilac dr Branka Petković) ispituju se efekti magnetnih polja, posebno na nivou neuroendokrinog sistema, kod insekata (Drosophila sp., Musca domestica, Tenebrio molitor, Baculum extradentatum, Morimus funereus,...), puža (Helix pomatia) i sisara (Rattus sp., Meriones unguiculatus). Predviđena su elektrofiziološka istraživanja in vitro i in vivo, histološke i biohemijske analize (parametri oksidativnog stresa, koncentracija nukleotida, metabolizam gasova, aktivnost enzima i receptora), praćenje razvića i ponašanja kod izabranih model sistema. Ovi rezultati doprinose razumevanju mehanizama magnetorecepcije kod evolutivno udaljenih vrsta i razjašnjenju da li je biološki odgovor u prisustvu magnetnih polja kao ekofiziološkog faktora jedinstven ili specifičan za vrstu.

Odgovori fitofagnih štetnih insekata na sredinske promene nisu pasivni. Oni reaguju na stres kroz neurohormonski posredovane fiziološke promene i kompenzatorne mehanizme koji učestvuju u održanju homeostaze i omogućavaju prevazilaženje štetnih efekata stresora. U okviru potprojekta "Odgovori fitofagnih štetnih insekata na sredinske stresore" (rukovodilac dr Vesna Perić-Mataruga) ispituju se mehanizmi adaptacija i plastičnost odgovora insekata (Limantria dispar, Tenebrio molitor, ...) na sredinske promene. Istražuju se efekti magnetnih polja, hemijskih stresora (kadmijum; alelohemikalije biljaka - taninska kiselina, kvercetin; nutritivna deficijencija) i visoke temperature (~35°C) na osobine životne istorije (preživljavanje, razviće, rast) i fiziološke parametre (neuroendokrini odgovori; digestivna reorganizacija; proteini stresa – Hsp, antioksidativni i detoksifikacioni enzimi). Ovi rezultati doprinose utvrđivanju mehanizama adaptacija insekata na različite stresore i fizioloških parametara koji se mogu koristiti kao biomarkeri sredinskih promena.

Saradnici na projektu:

dr Branka Petković, rukovodilac projekta

dr Vesna Perić-Mataruga

dr Milena Vlahović

dr Larisa Ilijin

dr Marija Mrdaković

dr Dajana Todorović

dr Milena Janković-Tomanić

dr Ljiljana Nikolić

dr Snežana Rauš Balind

dr Srđan Kesić

dr Dragana Matić

Anja Gavrilović

Aleksandra Mrkonja

Spoljni saradnici:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Državni univerzitet u Novom Pazaru:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent