četvrtak, 30 septembar 2021 12:01

Nagrada "Akdemik Milutin Radovanović"

Doktorska disertacija dr Marka Mirča, istraživača odeljenja za Evolucionu biologiju IBISS-a, pod naslovom "Karakterizacija ekološkog i konzervacionog statusa zidnog guštera (Podarcis muralis) u Vojvodini, Srbija" na javnom konkursu "Akademik Milutin Radovanović" proglašena je za najbolju disertaciju iz oblasti zoologije Univerziteta u Beogradu za školsku 2020/2021 godinu. Mentori teze su dr Tanja Vukov, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu - Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju i dr Srđan Stamenković, docent, Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet.

 Marko Mirc nagrada

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent