sreda, 11 januar 2023 11:51

Predstavljanje projekta “Biorazgradnja plastike – doprinos cirkularnoj ekonomiji” iz programa EU za Zelenu Agendu u Srbiji

Predavač: dr Larisa Ilijin, naučni savetnik, Odeljenje za fiziologiju i biohemiju insekata IBISS

Vreme: sreda, 18. januar 2023. u 13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Sažetak

Plastični materijali su važan deo globalne ekonomije, ali i svakodnevnog života lјudi, dok plastični otpad već decenijama predstavlјa jednog od najvećih zagađivača životne sredine. Nivo akumulacije ovog otpada u životnoj sredini je visok i postojan, dok je stepen njegove degradacije veoma nizak. Nekoliko vrsta insekata, kao što su larve brašnenog molјca, Tenebrio molitor, imaju sposobnost biorazgradnje različitih tipova plastike. U njihovom srednjem crevu su prisutni različiti simbiotski sojevi bakterija, koji pored važne uloge u varenju hrane, učestvuju u biorazgradnji plastičnih materijala. Tokom ove metaboličke razgradnje ne sintetišu se toksični bioprodukti. Polistiren se masovno koristi u prehrambenoj industriji pri pakovanju hrane, pa je neohodno razviti održivi sistem njegove biorazgradnje. Polistiren ima veliki potencijal u cirkularnoj ekonomiji, u smislu ponovne upotrebe i reciklaže. Sa druge strane, insekti, poput larvi T. molitor, dobijaju sve veću pažnju u cirkularnim sistemima ekonomije zbog svoje visoke efikasnosti u konverziji otpada u biomasu u odnosu na druge životinje, lakog gajenja na malom prostoru, uz minimalnu potrošnju vode i energije, korišćenja organskog, pa čak i plastičnog otpada kao hranlјivog supstrata, a njihov fras se može koristiti kao prirodno, organsko đubrivo. Glavni cilј ovog projekta je razvoj cirkulatornog sistema u kome bi larve T. molitor bile hranjene pšeničnim mekinjama (uobičajeni supstrat) sa dodatkom polistirena. Višestruke su prednosti koje bi donela ova inovacija: smanjenje količine plastičnog otpada, smanjenje nivoa emisije gasova staklene bašte, kao i smanjenje nivoa zagađenja zemlјišta i vode i zdraviju životnu sredinu.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent