sreda, 08 februar 2023 12:18

Građani i sar. – uloga građanske nauke u biološkim istraživanjima

Predavač: dr Mirko Đorđević, naučni saradnik, Odeljenje za evolucionu biologiju IBISS

Vreme: četvrtak, 23. februar 2023. u 13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

 

Sažetak

Građanska nauka (engl. citizen science) predstavlja aktivno uključivanje građana u prikupljanje podataka, njihovu analizu i interpretaciju u saradnji sa naučnicima, koje rezultira odgovorom na neko istraživačko pitanje. Angažovanjem u naučnom istraživanju građani se upoznaju sa metodologijom naučnog rada čime se podiže nivo naučne pismenosti, demokratizuje nauka i decentralizacije promocija nauke. Sa druge strane, imajući u vidu da naučna istraživanja imaju ograničena finansijska sredstva i broj naučnika u timovima, prednost koju građanska nauka pruža nauci jeste jeftino, brzo i precizno prikupljanje velikog broja podataka sa šireg geografskog prostora. Na predavanju će biti reči o korišćenju građanske nauke kao metodologije u biološkim istraživanjima u poslednjoj dekadi i iskustvu u radu na projektu građanske nauke "Opasulji se". Poseban fokus predavanja biće na mogućnostima koje građanska nauka može pružiti našim istraživačima i prilici da IBISS bude prepoznat kao jedan od centara razvoja ove oblasti.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent