#43010 Modifikacije antioksidativnog metabolizma biljaka sa ciljem povećanja tolerancije na abiotski stres i indentifikacija novih biomarkera sa primenom u remedijaciji i biomonitoringu degradiranih staništa

Project Leader: Dr. Sonja Venjović Jovanović.

Address

Bulevar despota Stefana 142
11060 Belgrade
Serbia

Contact

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent