SERBHIWE - Honey bees of Serbia, wild vs. managed colonies through the eyes of population geneticists

Сарадницима Одељења за генетику популација и екогенотоксикологију је у оквиру позива ПРОМИС, Фонда за науку Републике Србије, одобрено финансирање за пројекат под називом "Honey bees of Serbia, wild vs. managed colonies through the eyes of population geneticists" SERBHIWE. Пројекат ће трајати две године.

Сарадници:
др Слободан Давидовић, руководилац пројекта
др Александра Патенковић
др Марија Танасковић
Катарина Ерић
Павле Ерић

Спољни сарадници:
Проф. др Љубиша Станисављевић, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Пројекат ће се бавити истраживањем генетичке варијабилности различитих природних популација медоносне пчеле (Apis mellifera) као и оних које се узгајају у кошницама у циљу очувања природних популација и бољег управљања гајеним.

Апстракт

Западна медоносна пчела (Apis mellifera) је незаменљив опрашивач одговоран за опрашивање више од половине светских засада опрашиваних помоћу животиња. Процењена тржишна вредност пољопривредних производа зависних од овог типа опрашивања се 2015. године кретала између 235 и 577 милијарди америчких долара а приноси 75% свих светских засада зависе управо од овог начина опрашивања. Ови подаци указују на значај и вредност A. mellifera и зашто је неопходно обратити пажњу на проблем озбиљног пада бројности њених одржаваних друштава на глобалном нивоу. Пад бројности оставља озбиљне последице у виду губитка генетичке разноврсности која је неопходан фактор који омогућава врстама да еволуирају и преживе у променљивим условима животне средине. Да би смо се ухватили у коштац са овим глобалним проблемом планирамо да делујемо локално тако што ћемо анализирати генетичку разноврсност популација медоносних пчела које настањују различита природна станишта у Србији. Главна разлика између нашег и сличних пројеката који су реализовани у Европи је план да се анализирају популације које живе у дивљини дуг временски период без људског мешања тзв. дивља и ферална друштва. Ове природне популације су од непроцењивог значаја јер представљају одличну резерву генетичке разноврснсоти која се може искористити за опоравак фитнеса медоносних пчела и побољшања њихове способности да одговоре изазовима са којима се тренутно суочавају. Овај пројекат ће:

  • идентификовати и узорковати дивља, ферална и одржавана друштва из природних станишта;
  • направити јасну слику о популационој структури медоносне пчеле у Србији;
  • утврдити да ли постоји потреба да се направи боља стратегија управљања одржаваних медоносних пчела као и конзервација дивљих популација.

По први пут ће подаци о генетичкој разноврсности дивљих популација медоносне пчеле бити сакупљени у региону у којем је ова врста аутохтона чиме ће се обезбедити основа за обнављање ове економски и еколошки непроцењиве врсте.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent