#173014 Молекуларни механизми редокс сигналинга у хомеостази, адаптацији и патологији

Најновија истраживања показују да су се еволутивно развили различити, недовољно истражени механизми којима реактивне врсте кисеоника (reactive oxygen species, енг: ROS скр.) осим изазивања оксидативних оштећења ћелија, делују и као оксидационо/редукциони прекидачи у процесима редокс сигналинга при одржавању хомеостезе. Количина ROS је одређена балансом стопе стварања и активношћу антиоксидативног система и у динамичкој је интеракцији са метаболичким путевима регулације хомеостазе. Стога је циљ овог пројекта да се ближе испитају механизми редокс сигналинга посредовани са ROS и одреди њихов значај и повезаност са другим регулационим путевима у процесима одржавања хомеостазе, адаптацији и извесним патолошким стањима. Планирана истраживања би се вршила на добро стандардизованим модел системима досад већ примењиваним од стране истраживача овог пројекта (холометаболни инсекти, изоловани органи, крв људи). Употребом биохемијских, молекуларно-биолошких и фармаколошких техника идентификовале би се доминантне ROS, одредио статус антиоксидативне одбране, и њихов утицај на функционално стање ћелијских рецептора и експресију гена везаних за процесе метаболичке адаптације. На основу ових истраживања добили би се подаци који би се могли користити за анализу различитих патолошких стања, с тим да би се на овом пројекту усредсредили на шизофренију и канцер за које је радовима истраживача овог пројекта показано да у патологији имају редокс поремећај са дисбалансом ROS.

Сарадници на пројекту:

др Душко Благојевић, руководилац пројекта

др Александра Николић Кокић

др Зорана Орешчанин-Душић

др Марија Славић

др Михајло Спасић

др Ана Мијушковић

Теодора Видоња Узелац

Никола Таталовић

Спољни сарадници:

др Ратко Радојчић

др Гордана Грубор-Лајшић

др Данијела Којић

др Јелена Пураћ

Жељко Поповић

Елвира Памер

др Иван Спасојевић

др Чедо Миљевић

др Кармен Станков

др Милица Бајчетић

др Весна Мандућ-Марковић

Edvard Petri

Снежана Миловац

проф. Слободан Миловановић

David R. Jones

Roger R Worland

 

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent