Одељење за имунологију Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић" бави се проучавањем орган-специфичних аутоимунских и имуноинфламаторних болести (дијабетеса типа 1 и 2 и мултипле склерозе) и експерименталном имуноонкологијом. Истраживања се врше превасходно на анималним моделима ових болести, мада се значајан део обавља и у in vitro системима, као и коришћењем хуманих узорака. Основни модели дијабетеса који се користе у експериментима су имуноинфламаторни дијабетес изазван вишеструким малим дозама стрептозотоцина у високосродним осетљивим сојевима пацова и мишева и спонтани или убрзани дијабетес НОД мишева. Експериментални аутоимунски енцефаломијелитис (ЕАЕ) развијен је у високосродном осетљивом соју Dark Agouti (ДА) пацова у којима се изазива активном имунизацијом антигенима централног нервног система. У експерименте су укључени и пацови (Albino Oxford) АО соја који су отпорни на индукцију дијабетеса и ЕАЕ. Основни циљ ових истраживања је откривање молекуларних и ћелијских механизама одговорних за отпочињање, развијање и ограничавање аутоимунског одговора у наведеним болестима, као и фармаколошка модулација процеса битних за такав одговор. У области експерименталне имуноонкологије, истраживања су превасходно заснована на испитивању ефеката потенцијално нових терапеутика природног или синтетског порекла у in vitro условима на великом броју различитих анималних и хуманих малигно трансформисаних ћелијских линија као и у in vivo моделима мишјег меланома и канцера колона. Поред директног утицаја на вијабилност малигне ћелије, испитује се и промена њене осетљивости на хемиотерапију као и цитотоксичну активност ћелија имунског система.

 

ТРЕНУТНА ИСТРАЖИВАЊА:
• Улога микробиоте црева у аутоимунском дијабетесу и ЕАЕ
• Конверзија ефекторских Т лимфоцита у регулаторне
• Модулација аутоимунског дијабетеса и ЕАЕ апликацијом екстраката биљака
• Улога фактора инхибиције миграције макрофага у настанку дијабетеса тип 1 и тип 2
• Модулација аутоимунског дијабетеса путем апликације донора угљен моноксида
• Утицај етил-пирувата на неуроинфламацију
• Толерогене дендритске ћелије у ЕАЕ
• Утицај антиинфламаторних и микробицидних лекова природног и синтетског порекла на вијабилност и фенотип малигне ћелије
• Испитивање антитуморских својстава новодизајнираних цитостатика као и деривата постојећих цитостатика
• Примена нанотехнологије у дизајнирању нових терапеутских приступа
• Феномени хемо- и имуносензитизације малигне ћелије

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11108 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent