organizacjia drvo

DIREKTOR:

dr Mirjana Mihailović, naučni savetnik

Tel: 011 / 2078-399

Pomoćnik direktora:

dr Momir Paunović, naučni savetnik
Tel: 011 / 2078-399

Sekretar instituta i rukovodilac administrativno pravne službe:

Jasenka Savatović, dipl. pravnik

Tel: 011 / 2078-399

Rukovodilac računovodstveno finansijske službe:

Milica Đorđević, dipl. ecc.

Tel: 011 / 2078-398

Rukovodilac IT sektora:

Vladimir Jovicki, B.Sc

Tel: 011 / 2078-440

Rukovodilac tehničke službe:

Jugoslav Jevtović

Tel: 011 / 2078-347

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent