Nabavka usluga - JN br. 11/2016 - Usluge štampanja i srodne usluge

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

 

 

Nabavka usluga - JN br. 8/2016 - Radovi na uređenju parkinga

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Pitanja i odgovori 1 (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1 (pdf)

 

Nabavka dobara - JN br. 10/2016 - Računarska oprema i materijal

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1 (pdf)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

 

Nabavka dobara - JN br. 9/2016 - Kancelarijski materijal

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1 (pdf)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P1 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P2 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 (pdf)

 

Nabavka dobara - JN br. 7/2016 - Medicinski i laboratorijski potrošni materijal

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Pitanja i odgovori 1 (pdf)

Pitanja i odgovori 2 (pdf)

Pitanja i odgovori 3 (pdf)

Pitanja i odgovori 4 (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1 (pdf)

Pitanja i odgovori 5 (pdf)

Pitanja i odgovori 6 (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2 (pdf)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P1 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P2 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P3 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P4 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P5 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P6 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P7 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P8 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P9 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P10 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P11 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P12 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P13 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P15 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P16 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P17 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P18 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P19 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P20 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P23 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P24 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P25 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P28 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P29 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P30 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P32 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P33 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P34 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P35 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P36 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P37 (pdf)

Odluka o obustavi postupka P14-21-22-26-27-31 (pdf)

Obavestenje o obustavi postupka P14-21-22-26-27-31 (pdf)

 

Nabavka dobara - JN br. 6/2016 - Hemijski proizvodi

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Pitanja i odgovori 1 (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1 (pdf)

Pitanja i odgovori 2 (pdf)

Pitanja i odgovori 3 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P1 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P2 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P3 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P4 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P5 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P6 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P7 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P8 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P9 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P10 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P11 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P12 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P13 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P14(pdf)

Odluka o dodeli ugovora P15 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P16 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P17 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P18 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P21 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P23 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P24 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P25 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P26 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P27 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P29 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P30(pdf)

Odluka o dodeli ugovora P32 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P36 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P37 (pdf)

Odluka o obustavi postupka P19-20-22-28-31-33-34-35 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5​ (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P7​ (pdf)​

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P12​ (pdf)​

​Obaveštenje o zaključenom ugovoru P13​ (pdf)

​Obaveštenje o zaključenom ugovoru P16​ (pdf)​

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P23​ (pdf)​

​Obaveštenje o zaključenom ugovoru P27​ (pdf)​

​Obaveštenje o zaključenom ugovoru P32​ (pdf)​

 

Nabavka dobara - JN br. 5/2016 - Proizvodi za čišćenje

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P1 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P2 (pdf)

Odluka o dodeli ugovora P3 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3 (pdf)

 

Nabavka dobara - JN br. 4/2016 - Hrana za laboratorijske životinje

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

 

Nabavka usluga - JN br. 3/2016 - Fizičko-tehničko obezbeđenje

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

 

Nabavka dobara - JN br. 1/2016 - Električna energija

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

 

Nabavka dobara - JN br. 2/2016 - Gorivo za motorna vozila

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

Konkursna dokumentacija (pdf)

Pitanja i odgovori 1 (pdf)

Pitanja i odgovori 2 (pdf)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije (pdf)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)

Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent