istorija1

 Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković" u Beogradu je vodeća multidisciplinarna naučna institucija u našoj zemlji u oblasti bioloških nauka. Multidisciplinarni pristup istraživanjima omogućen je okupljanjem celokupnog naučnog potencijala iz oblasti bioloških nauka u Srbiji nakon Drugog svetskog rata, uz istovremeno formiranje i sopstvenog naučnog kadra. U okviru Srpske akademije nauka u Beogradu pod rukovodstvom akademika Siniše Stankovića, 31. maja 1947. godine, osnovana su dva Instituta – Institut za ekologiju i biogeografiju i Institut za fiziologiju, razviće, genetiku i selekciju, koji predstavljaju početak i osnovu današnjeg Instituta.

istorija2
Osnovna delatnost Instituta od njegovog osnivanja do danas je kontinuirani naučnoistraživački rad, kome je osnovni cilj unapređenje naučne misli u oblasti biologije. Ovu svoju delatnost Institut realizuje kroz naučna istraživanja od nacionalnog, odnosn posebnog značaja za sveukupni društveni razvoj Republike Srbije u oblasti bioloških nauka. U svojoj delatnosti, Institut je prevashodno orijentisan na fundamentalna i multidisciplinarna istraživanja u različitim biološkim disciplinama. Istraživanja u Institutu fokusirana su na sledeće naučne discipline: biohemija, molekularna biologija, citologija, animalna fiziologija, biljna fiziologija, neurobiologija, neurofiziologija, imunologija, genetika, ekologija akvatičnih i terestričnih ekosistema, zaštita životne sredine, taksonomija i organska evolucija. Pored širenja naučnih saznanja iz tih oblasti, sva navedena istraživanja su značajna i za razvoj drugih oblasti kojima je biologija osnova (medicina, šumarstvo, farmacija, poljoprivreda, biotehnologija…). Rezultati dobijeni u osnovnim biološkim istraživanjima mogu, kao krajnji cilj, da imaju svoju primenu u svim oblastima društvenog razvoja u kojima biologija može dati svoj doprinos.

 

 

istorija3

Druga bitna delatnost Instituta jeste kontinuirano formiranje i obrazovanje naučnoistraživačkog kadra koji obuhvata usavršavanje mladih istraživača kroz različite naučne aktivnosti. U Institutu se realizuje veliki broj diplomskih, poslediplomskih i doktorskih radova. Kako je Institut član Univerziteta u Beogradu, njegovi saradnici aktivno učestvuju u izvođenju osnovnih, poslediplomskih i doktorskih studija. Na ovaj način, naučni kadar Instituta doprinosi poboljšanju kvaliteta nastave na srodnim fakultetima Univerziteta u Beogradu i aktivno učestvuje u procesu razmene znanja i stvaranja modela interakcije nauka – obrazovanje u Srbiji.

 

istorija4Danas je u Institutu zaposleno 293 istraživača - 237 doktora nauka i 56 istraživača saradnika, studenata doktorskih studija

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent