Nabavka dobara - JN 6-1/2018 - Hemijski proizvodi

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - JN 12/2018 - Usluge štampanja i srodne usluge

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka radova - JN 11/2018 - Rekonstrukcija i proširenje postojeće aktivne mrežne i pasivne kablovske infrastrukture

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - JN 10/2018 - Рачунарска опрема и материјал

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog ugovora

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

 

Nabavka dobara - JN 9/2018 - Kancelarijski materijal

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P2

 

 

Nabavka dobara - JN 8/2018 - Motorna vozila

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka dobara - JN 7/2018 - Medicinski i laboratorijski potrošni materijal

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P2

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P3

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P4

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P5

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P6

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P7

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P8

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P9

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P10

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P11

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P12

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P13

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P15

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P16

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P17

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P18

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P19

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P20

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P21

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P22

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P23

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P24

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P25

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P26

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P27

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P28

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P29

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P30

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P31

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P32

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P33

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P34

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P35

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P36

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P37

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P38

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P39

Odluka o obustavi postupka P14-P40

 

Nabavka dobara - JN 6/2018 - Hemijski proizvodi

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1

Pitanja i odgovori 2

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P2

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P3

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P4

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P5

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P6

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P7

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P8

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P9

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P10

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P11

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P12

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P14

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P15

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P16

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P17

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P19

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P20

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P21

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P22

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P25

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P26

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P27

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P28

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P29

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P30

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P32

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P33

Odluka o obustavi postupka P13, P18, P23, P24, P31

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P17

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P21

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P25

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P27

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P28

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P29

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P30

 

 

 

Nabavka dobara - JN 5/2018 - Proizvodi za čišćenje

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P2

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P3

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P3

 

Nabavka dobara - JN 4/2018 - Hrana za laboratorijske životinje

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka usluga - JN 3/2018 - Usluge obezbeđenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka dobara - JN 2/2018 - Električna energija

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka dobara - JN 1/2018 - Gorivo za motorna vozila

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent