Nabavka dobara - JN9/2019 - Kancelarijski materijal

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P2

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P1

 

Nabavka dobara - JN8/2019 - Električni agregat

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

 

Nabavka dobara - JN 7/2019 - Medicinski i laboratorijski potrošni materijal

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2

Pitanja i odgovori 3

Pitanja i odgovori 4

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

 

Nabavka dobara - JN 6/2019 - Hemijski proizvodi

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1

 

 

Nabavka dobara - JN 5/2019 - Proizvodi za čišćenje

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Izmene i dopune 1

Obaveštenje o produženju roka za otvaranje ponuda

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P2

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P3

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P3

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P1

 

 

Nabavka dobara - JN 4/2019 - Hrana za laboratorijske životinje

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Nabavka usluga - JN 3/2019 - Fizičko-tehničko obezbeđenje

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Nabavka dobara - JN 2/2019 - Električna energija

Poziv za podošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka dobara - JN 1/2019 - Gorivo za motorna vozila

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent