"In vitro propagacija i biološka aktivnost metanolnih ekstrakata i etarskog ulja povratiča (Tanacetum vulgare L.)"

Biblioteka IBISS

27. 9. 2017. godine u 12.00

"Razvoj metaboličkog sindroma izazvanog kombinacijom stresa i ishrane obogaćene fruktozom – doprinos glukokortikoida u visceralnom masnom tkivu i hipotalamusu ženke pacova"

Biblioteka IBISS

26. 9. 2017. godine u 12.00

„Uticaj opšte anestezije na spavanje u eksperimentalnom modelu holinergičke neuropatologije Parkinsonove bolesti - mogući rizici postoperativnog oporavka”

Biblioteka Instituta za fiziologiju i biohemiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Studentski trg 3)

26. 9. 2017. godine u 16.00

„Uloga HMGB1 proteina u modifikaciji i integraciji signalnih puteva apoptoze i autofagije u ćelijama jetre pacova sa indukovanim dijabetesom“

Biblioteka IBISS

27. 9. 2017. godine u 10.00

Predavač: Andreja Jović, PhD, Lead Research Scientist, CytoMag LLC, University of Michigan, Sunnyvale, California

Vreme: 19. 9. 2017. u 13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Apstrakt predavanja

Predavač: Ivan Vujkovic-Cvijin, PhD, Cancer Research Institute Irvington Postdoctoral Fellow, National Institute of Allergy & Infectious Disease, Mucosal Immunology Section, Chief: Yasmine Belkaid

Vreme: 18. 9. 2017. u 13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Apstrakt predavanja

sreda, 30 avgust 2017 08:02

CD8 T cell immunity: few short stories

Predavač: Vladimir P. Badovinac, PhD, Associate Professor of Pathology, Associate Professor of Microbiology, Department of Pathology, The University of Iowa

Vreme: 14. 9. 2017. u 13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Predavač: Prof. Janko Nikolić-Žugić, Bowman Professor and Head, Department of Immunobiology, Co-Director, University of Arizona, Center on Aging, University of Arizona College of Medicine

Vreme: 22. 8. 2017. u 13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Predavač: dr Filip Petković, saradnik Odeljenja za imunologiju IBISS i Institute of Neuroscience, Medical Faculty, Autonomous University of Barcelona​, Spain

Vreme: 12. 7. 2017. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

On genetic code recoding, protein synthesis and beyond

Predavač:Dr Miljan Simonović, Associate professor at Department of Biochemistry and Molecular Genetics, College of Medicine, The University of Illinois, Chicago, USA

Vreme: 7.6.2017, 11.00-13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Career Development

Predavač: Dr Miljan Simonović, Associate professor at Department of Biochemistry and Molecular Genetics, College of Medicine, The University of Illinois, Chicago, USA

Vreme: 7.6.2017, 13.00-15.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Strana 1 od 3

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

Pratite nas

icon facebook icon twitter

futer excellent