#173041 Molekularno fiziološki biomonitoring aerobnih organizama zasnovan na određivanju biohemijskih biomarkera oksidacionog stresa

Posebnu oblast istraživanja predstavlja proučavanje regulacije zaštite od oksidacionih oštećenja aerobnih organizama u uslovima poremećene homeostaze. U okviru ovih proučavanja mogu se izdvojiti tri tematske celine:

1) Biomonitoring akvatičnih organizama. Molekularno fiziološki biomonitoring koji se zasniva na aktivnosti enzima antioksidacionog zaštitnog sistema kao biohemijskih biomarkera: superoksid-dismutaze, katalaze, glutation-peroksidaze, glutation-reduktaze, glutation-S-transferaze, koncentracije vitamina E, vitamina C, glutationa kod aerobnih organizama je pokazao prednost u odnosu na klasične metode ekološkog i toksikološkog biomonitoring.

2) Toksikologija. Ispitivaće se efekti akutnog i hroničnog tretmana prooksidanta kadmijuma i cisplatina i protektivna uloga antioksidanata: koenzima Q10, vitamina C i Е, selena i maslinovog ulja na promene biohemijskih biomarkera oksidacionog stresa u krvi i tkivima Wistar pacova.

3) Biomarkeri i patofiziološka stanja. Proučavaće se efekti estradiola i njegova uloga u preeklampsiji, procena oksidacionih oštećenja i antioksidacionog kapaciteta zdravih tkiva u odgovoru na terapijske doze zračenja u terapiji karcinoma dojke, kao i patogeneza gastrointestinalnih oboljenja.

Dobijeni rezultati predstavljaju originalni naučni doprinos u odgovoru na tri tematske celine:

1) primena molekularno fiziološkog biomonitoringa na akvatične organizme kao model sistem u praćenju uticaja pojedinačnih zagađivača kao biomarkera oksidacionog stresa,

2) proučavanje delovanja toksikanata na AOS i mogućnost primene antioksidanata u cilju smanjenja obima ili eliminisanja toksičnih efekata i

3) merenje biohemijskih biomarkera oksidacionog stresa ukazuje na ranu pojavu bolesti, njenu progresiju i procenu efikasnosti terapije i pomaže u rasvetljavanju patofizioloških mehanizama oštećenja tkiva dejstvom oksidacionog stresa, u predikciji prognoze bolesti i izboru adekvatnog lečenja u ranim stadijumima bolesti.

Saradnici na projektu:

dr Slađan Pavlović, rukovodilac projekta

dr Slavica Brković Mitić

dr Tijana Radovanović

dr Branka Gavrilović

dr Svetlana Despotović

dr Jelena Gavrić

dr Marko Prokić

Tamara Petrović

Institut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Državni univerzitet u Novom Pazaru:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent