• promocija-nauke
  • laboratorije-01
  • laboratorije-02
  • laboratorije-03
  • laboratorije-04
  • laboratorije-05
  • laboratorije-06
  • laboratorije-07
  • panorama
petak, 29 septembar 2023 12:56

Odobreni projekti u okviru programa PRIZMA

Fonda za nauku Republike Srbije je objavio konačnu rang listu projekata za finansiranje u okviru programa PRIZMA. Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković" učestvuje u šest projekata, od kojih je na četiri projekta nosilac.

Dr Mirjana Mihailović, direktor IBISS-a, primila je plaketu povodom obeležavanja 170 godina biologije, 50 godina molekularne biologije i 25 godina ekologije i zaštite životne sredine.

Doktorska disertacija dr Jelena Đuknić, istraživač saradnik Odeljenja za hidroekologiju i zaštitu voda IBISS-a, pod naslovom „Diverzitet i genetička varijabilnost familije Simuliidae (Insecta: Diptera) na području Balkanskog poluostrva” je na javnom konkursu "Akademik Milutin Radovanović" proglašena za najbolju disertaciju iz oblasti zoologije Univerziteta u Beogradu za školsku 2022/2023 godinu.

Uzajamne posete učesnika projekta „Ispitivanje dodataka stroncijum karbonata i stroncijum fluorida u kalcijum silikatne dentalne cemente: fizičko-hemijska i biološka karakterizacija (STROCE)“ realizovane su tokom 2023. godine.

Strana 1 od 74

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent