SearchSearch
Navigacija
Navigacija

Program sufinansiranja integralnih i interdisciplinarnih istraživanja 2011-2019

Naša istraživanja su usmerena na izučavanje kancera pluća, dojke, štitnjače i tumora mozga. Eksperimentalna istraživanja obuhvataju identifikaciju promena u strukturi gena, nivou njihove ekspresije i promena u funkciji proteina, koje bi se mogle koristiti kao molekularni markeri za predviđanje progresije tumora, odgovora na terapiju i ishoda bolesti. Sveobuhvatnom analizom ključnih molekula PI3K/Akt/mTOR signalnog puta u postoperativnom materijalu različitih tipova tumora, kao i uporednom analizom kompletnog genoma poreklom iz tumorskog i normalnog tkiva metodom DNK profilisanja, uspeli smo da identifikujemo promene na DNK koje su posledica procesa kancerogeneze i da definišemo nove kandidat gene odgovorne za progresiju navedenih tipova tumora i rezistenciju na terapiju.

Naša istraživanja su usmerena na izučavanje kancera pluća, dojke, štitnjače i tumora mozga. Eksperimentalna istraživanja obuhvataju identifikaciju promena u strukturi gena, nivou njihove ekspresije i promena u funkciji proteina, koje bi se mogle koristiti kao molekularni markeri za predviđanje progresije tumora, odgovora na terapiju i ishoda bolesti. Sveobuhvatnom analizom ključnih molekula PI3K/Akt/mTOR signalnog puta u postoperativnom materijalu različitih tipova tumora, kao i uporednom analizom kompletnog genoma poreklom iz tumorskog i normalnog tkiva metodom DNK profilisanja, uspeli smo da identifikujemo promene na DNK koje su posledica procesa kancerogeneze i da definišemo nove kandidat gene odgovorne za progresiju navedenih tipova tumora i rezistenciju na terapiju.

Istraživanja na ovom projektu usmerena su na izučavanje ćelijskih i molekulskih mehanizama neuroinflamacije sa namerom da se identifikuju potencijalni ciljni molekuli i signalni putevi. Naš cilj je da se pronađu adekvatni terapijski pristupi koji bi doprineli sanaciji neuroinflamacije i podstakli regeneraciju nakon oštećenja centralnog nervnog sistema (CNS). Testira se efikasnost nekoliko potencijalnih terapijskih tretmana: purinskim nukleozidnim analozima – ribavirinom i tiazofurinom, hiperbaričnim kiseonikom, B vitaminima (B1, B2, B3, B6, B12) u suzbijanju štetnih i potenciranju korisnih inflamatornih mehanizama. Imajući u vidu ključnu ulogu ekstracelularnih purinskih nukleotida i nukleozida u kontroli neurodegenerativnih procesa i inflamacije posebno težište je stavljeno na ispitivanje regulacije njihovog metabolizma i uloge ektonukleotidaza u tim procesima.

Istraživanja na ovom projektu usmerena su na izučavanje ćelijskih i molekulskih mehanizama neuroinflamacije sa namerom da se identifikuju potencijalni ciljni molekuli i signalni putevi. Naš cilj je da se pronađu adekvatni terapijski pristupi koji bi doprineli sanaciji neuroinflamacije i podstakli regeneraciju nakon oštećenja centralnog nervnog sistema (CNS). Testira se efikasnost nekoliko potencijalnih terapijskih tretmana: purinskim nukleozidnim analozima – ribavirinom i tiazofurinom, hiperbaričnim kiseonikom, B vitaminima (B1, B2, B3, B6, B12) u suzbijanju štetnih i potenciranju korisnih inflamatornih mehanizama. Imajući u vidu ključnu ulogu ekstracelularnih purinskih nukleotida i nukleozida u kontroli neurodegenerativnih procesa i inflamacije posebno težište je stavljeno na ispitivanje regulacije njihovog metabolizma i uloge ektonukleotidaza u tim procesima.

Laboratorija prof. dr Gordane Matić okuplja grupu mladih naučnika koji su posvećeni izučavanju neuroendokrinih i nutricionističkih aspekata razvoja metaboličkog sindroma koji postaje jedan od vodećih zdravstvenih problema savremenog doba. Naši naučni napori su, pre svega, usmereni na razumevanje molekularnih mehanizama delovanja glukokortikoidnih hormona u patogenezi metaboličkog sindroma, s obzirom da su ovi hormoni važni regulatori energetske homeostaze, metaboličke inflamacije, kao i signalnih puteva insulina i leptina. U naredne tri godine ispitivanja uloge stresa i ishrane bogate fruktozom u razvoju metaboličkog sindroma biće ostvarena u saradnji sa grupom prof. dr Luc Tapy-ja iz Švajcarske uokviru bilateralnog SCOPES projekta pod nazivom: Interactions between stress and dietary fructose in the development of the metabolic syndrome: role of glucocorticoids.

Laboratorija prof. dr Gordane Matić okuplja grupu mladih naučnika koji su posvećeni izučavanju neuroendokrinih i nutricionističkih aspekata razvoja metaboličkog sindroma koji postaje jedan od vodećih zdravstvenih problema savremenog doba. Naši naučni napori su, pre svega, usmereni na razumevanje molekularnih mehanizama delovanja glukokortikoidnih hormona u patogenezi metaboličkog sindroma, s obzirom da su ovi hormoni važni regulatori energetske homeostaze, metaboličke inflamacije, kao i signalnih puteva insulina i leptina. U naredne tri godine ispitivanja uloge stresa i ishrane bogate fruktozom u razvoju metaboličkog sindroma biće ostvarena u saradnji sa grupom prof. dr Luc Tapy-ja iz Švajcarske uokviru bilateralnog SCOPES projekta pod nazivom: Interactions between stress and dietary fructose in the development of the metabolic syndrome: role of glucocorticoids.

Obaveštenje o kolačićima

IBISS koristi analitičke "kolačiće" (eng. "cookies") za analizu korišćenja sajta u cilju unapređenja korisničkog iskustva, klikom na "Prihvatam" dajete saglasnost za korišćenje kolačića.