sreda, 11 septembar 2019 13:53

Terensko istraživanje u okviru EU tvining projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama“

U ponedeljak 9. septembra počelo je terensko istraživanje u okviru EU tvining projekta "Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama" u kojima učestvuje i Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković".

Tvining je najvažniji oblik pretpristupne pomoći u izgradnji institucionalnih kapaciteta, uspostavljen od strane Evropske komisije. Konkretan cilj projekta je izrada Plana upravljanja vodama u Republici Srbiji za period 2021-2027. godine.

Kada je reč o rekama u Evropi dostizanje „dobrog ekološkog statusa“ predstavlja osnovni cilj. Dok se u državama članicama EU ekološki status redovno ocenjuje, monitoring (nadgledanje/praćenje) voda u Srbiji trenutno ne obezbeđuje detaljne informacije. Cilj ovog monitoringa je uspostavljanje koherentnog i sveobuhvatnog pregleda stanja vode unutar svakog vodnog područja koji će omogućiti da se sva vodna tela, površinskih voda, svrstaju u jednu od pet klasa.

Biološki monitoring je srž ocene statusa širom EU. Tim od 30 stručnjaka iz Srbije i Nemačke preći će više od 1.000 km širom Srbije tokom septembra. Ukupno će biti izvršeno uzorkovanje na 15 lokacija.

Tim će prikupiti sveobuhvatne naučne podatke, ojačati saradnju unutar naučne zajednice i podići svest javnosti u vezi sa zaštitom i korišćenjem vode. Informacije su neophodne kako bi se došlo do pregleda kvaliteta vode potrebnog za ispunjavanje uslova za dostizanje „dobrog statusa“ prema standardima Okvirne direktive o vodama EU (ODV). Takođe će se omogućiti prekogranično poređenje rezultata, npr. kada se radi o međunarodnoj reci poput Tise.

Međudržavna saradnja između država koje učestvuju u ovom projektu će se nastaviti kroz rad u Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav (ICPDR) i drugim međunarodnim organizacijama i nakon završetka projekta. Za rezultate projekta, propratne informacije i fotografije, možete posetiti našu internet prezentaciju www.wfd-serbia.eu .

Tvining projekat „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama” finansira Evropska unija i predstavlja tvining partnerstvo Srbije, Nemačke, Austrije i Holandije u oblasti integralnog upravljanja vodama kroz implementaciju Okvirne direktive o vodama. Projekat će trajati do 2020. godine.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent