ponedeljak, 03 februar 2020 15:10

Početak projekta "A multidisciplinary approach to prevention of multimorbidity in post-conflict Serbia“

Na Institutu za biološka istraživanja "Siniša Stanković" je od 30. do 31. 1. 2020. godine održan dvodnevni radni sastanak koji je obeležio početak projekta pod nazivom "A multidisciplinary approach to prevention of multimorbidity in post-conflict Serbia“, broj projekta X/164294.

Glavni cilje projekta je da istraži pitanje multimorbiditeta u Srbiji, kao i moguće uzročno-posledične veze sa eventualnim zagađenjem životne sredine i određenim socio-ekonomskim faktorima u Srbiji. Projekat predstavlja vid bilateralne saradnje između Velike Britanije i Srbije, i obuhvata veliki broj partnerskih organizacija, počev od Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut“, Agencije za zaštitu životne sredine, Instituta za društvene nauke, Instituta za medicinsku biostatistiku Medicinskog fakulteta, do Ministartsva zdravlja Republike Srbije. Podršku projektu pruža i Svetska zdravstvena organizacija, odnosno regionalna kancelarija. Projektom sa srpske strane rukovodi dr Aleksandra Mladenović Đorđević. Partneri iz UK su Univerzitet u Šefildu i HELSI-Healthy Lifespan Institute. Na prvom sastanku je formirana radna grupa sa predstavnicima svih partnerskih institucija i koja ima zadatak da obezbedi nesmetano funkcionisanje projekta i pravovremeno ispunjavanje ciljeva, i donešene su prve odrednice i određene aktivnosti u tom smeru. Predviđeno je da projekat traje 18 meseci.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent