U okviru odeljenja za biohemiju rade dve istraživačke grupe.

Grupa prof. Gordane Matić se bavi istraživanjem uloge glukokortikoidnih hormona u patofiziologiji metaboličkog sindroma i drugih bolesti povezanih sa stresom, kao i u neuroendokrinoj adaptaciji na stres.

Grupa dr Mirka Tomića se bavi istraživanjima u domenu novosintetisanih i prirodnih neuro/psiho-farmakološki aktivnih supstanci čije se aktivnosti i molekularni mehanizmi delovanja ispituju na životinjskim modelima i kulturama ćelija in vitro. U oblasti nutricionističke biohemije, ova grupa ispituje ulogu i mehanizme delovanja folata i masnih kiselina na nivou aktivnosti CNS i ponašanja eksperimentalnih životinja.

Istraživanja se sprovode na ćelijskim linijama i animalnim modelima uz korišćenje različitih eksperimentalnih tehnika koje uključuju biohemijske analize, Western blot, qPCR, proteomske analize i testove ponašanja.

OSNOVNE TEME:

  • Efekat ishrane bogate fruktozom na razvoj karakteristika metaboličkog sindroma
  • Uloga glukokortikoidnih hormona u patofiziologiji metaboličkog sindroma
  • Uloga glukokortikoidnih hormona u patofiziologiji bolesti povezanih sa stresom
  • Bioloških efekti folata, homocisteina i polinezasićenih masnih kiselina na CNS
  • Neuromodulatorni efekti novosintetisanih i bioaktivnih komponenti biljnog porekla

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent