• promocija-nauke
  • laboratorije-01
  • laboratorije-02
  • laboratorije-03
  • laboratorije-04
  • laboratorije-05
  • laboratorije-06
  • laboratorije-07
  • panorama

"Funkcionalna karakterizacija EML (EMSY-like) proteina kao čitača histonskih modifikacija sa ulogom u regulaciji razvića semena kod Arabidopsis thaliana (L.) Heynh."

četvrtak, 3. oktobar 2019. godine u 14.00

Biblioteka IBISS

ponedeljak, 30 septembar 2019 11:40

Cell types of adult mouse cortex and hippocampus

Predavač: dr Bosiljka Tasić, Associate Director, Molecular Genetics, Allen Institute for Brain Science, Seattle, USA

Vreme: petak, 4. oktobar 2019. godine u 13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Centar za tranfer znanja i inovacije organizuje radionicu "Problems and obstacles in geometric morphometrics" od 21. do 23. oktobra u biblioteci Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković". Radionicu će držati Dr. Andrea Cardini, Università di Modena e Reggio Emilia, Italy. Više detalja o programu i procesu prijavljivanja možete videti na adresi: https://sites.google.com/a/bio.bg.ac.rs/workshop-2019/home

„Mehanizmi delovanja odabranih flavonoida, terpena i nitratnih estara heterocikličnih jedinjenja na izolate Candida albicans iz usne duplje čoveka”

ponedeljak, 30. septembar 2019. godine u 13.00

Biblioteka IBISS

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent