petak, 21 maj 2021 14:04

Prihvaćen predlog za osnivanje Zajedničke laboratorije "Jedan pojas - jedan put"

Predlog za osnivanje Kinesko-srpske zajedničke laboratorije za prirodne proizvode i otkriće novih lekova prihvaćen je 20. maja 2021. godine, što je od izuzetnog značaja za Srbiju i Balkanski region.

Laboratoriju "Jedan pojas - jedan put" Šangajskog Instituta Materia Medica (SIMM) i Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju (IBISS) predvodiće predstavnici Kine i Srbije, prof. Ye Yang (SIMM) i dr Marina Soković (IBISS).

Podršku formiranju Laboratorije dali su Kabinet premijerke Srbije Ane Brnabić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, kao i Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“.

Koncept osnivanja zajedničke laboratorije obuhvata objedinjenje istraživačkih kapaciteta za razvoj oblasti primene prirodnih proizvoda u različitim sferama, pre svega u pronalaženju novih lekova i medicinskih proizvoda koji su zasnovani na prirodnim resursima, uz očuvanje biološke raznovrsnosti i obezbeđenje održivog razvoja. Pored optimalnog korišćenja naučnoistraživačkih kadrova, radom Laboratorije obezbediće se i unapređenje istraživačke infrastrukture. Formiranje Kinesko – srpske laboratorije je veliki korak napred u jačanju saradnje između Kine i Srbije.

Formiranje Laboratorije u skladu je sa već postojećom dugogodišnjom saradnjom Instituta za biloška istraživanja „Siniša Stanković“ sa Šangajskim institutom Materia Medica, Kineska akademija nauka. Ova saradnja naročito je intenzivirana nakon potpisivanja Memoranduma o uzajamnoj saradnji između naučnih instituta i fakulteta Kine i Srbije, u Beogradu 11. aprila 2019. godine, na osnovu čega je, na inicijativu SIMM-a i IBISS-a, formirana PANDA asocijacija (Pan-Balkan Alliance of Natural Products and Drug Discovery Associations). Sporazum o osnivanju potpisan u Šangaju tokom Međunarodnog simpozijuma nauke i tehnologije "Belt and Road International Symposium of Science and Technology Innovation" 26. septembra 2019, a verifikovan u Beogradu 08.10.2019. Danas, članovi ove nevladine, neprofitne, otvorene i međunarodne alijase čine predstavnici iz NR Kine i 13 zemalja Pan-Balkana (Republika Srbija, Republika Slovenija, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Republika Bugarska, Crna Gora, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Grčka, Portugal, Turska, i Rumunija). Nakon otvaranja PANDA sekretarijata u Šangaju 2019, IBISS je formirao PANDA sekretarijat u Beogradu 2020. godine. PANDA je, takođe, postala jedna od članica ANSO-a (Asocijacija Nacionalnih Naučnih Organizacija) i jedini je profesionalni savez koji se fokusira na nova istraživanja i razvoj lekova u okviru ANSO saveza.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent