petak, 09 februar 2024 10:01

Projekat AquaμPlaS – „Mikroplastika u akvatičnim ekosistemima Srbije – monitoring i pravni okviri“

Predavač: dr Maja Raković, Odeljenje za hidroekologiju i zaštitu voda, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu

Vreme: sreda, 21. februar 2024. u 13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Projekat AquaμPlaS – „Mikroplastika u akvatičnim ekosistemima Srbije – monitoring i pravni okviri“ dobijen je u okviru poziva SAFE Nature and Climate 2022-2025 (The European Union represented by Delegation of European Union to the Republic of Serbia via WWF Adria (CRO)).

Nosilac projekta je Grupa za razvoj ekološke svesti (GRES), a projekat će se realizovati uz podršku saradnika Odeljenja za hidroekologiju i zaštitu voda, IBISS.

U Evropi se godišnja proizvodnja plastike meri desetinama miliona metričkih tona (plasticseurope.org). Gruba procena predviđa da je 80% plastičnog otpada u morskim ekosistemima poreklom sa kopna, a da su njegovi putevi transporta - reke. Zemlje Evropske Unije prepoznale su prisustvo mikroplastike (MP) kao problem, i rešavanje prekomerne emisije identifikovale kao jedan od prioriteta. U Republici Srbiji (RS) još uvek ne postoji regulativa koja MP prepoznaje kao problem po životnu sredinu i zdravlje ljudi i nije ustanovljen nacionalni monitoring.

Projekat AquaμPlaS ima za cilj da doprinese rešavanju ovog problema u RS.

Definisali smo ciljeve koji se odnose na doprinos umrežavanju relevantnih institucija u RS u cilju razmene podataka o MP, sagledavanja realnog stanja u pogledu ovog „novog“ ekološkog problema i motivacije donosioca odluka da se pripreme zakonski okviri. Podizanje svesti građana o važnosti pravilnog upravljanja plastičnim otpadom i opasnostima koje prisustvo MP u vodenim tokovima predstavlja za živi svet i javno zdravlje.

Projekat se nadograđuje na rezultate IBISS-a, dobijene tokom Zajedničkog istraživanja Dunava 3 i 4 (JDS3/JDS4) i naučnih publikacija. Na osnovu dostupnih podataka biće formiran nacionalni centar za MP (microplastics.rs), a u skladu sa međunarodnim standardima planirana je i izrada Priručnika za monitoring MP u akvatičnim ekosistemima RS.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent